• Stage de Tai Chi & Qi Gong - 24 & 25 mai 2014
   
   Balle de Tai-Chi, Qi Gong pour Tai Chi, 8 trigrammes http://www.anyda.fr/stage-taichi-qigong-2014/
 • Stage de Tai Ki Ken - 24 mai 2014
   
   L’enseignement de Sawaï : ambiance et exercices http://www.anyda.fr/stage-taikiken-2014/
 • Stage annuel de Yi Quan - 5 & 6 avril 2014
   
   Jianwu: la danse du Yi Quan http://www.anyda.fr/stage-annuel-yi-quan-2014/
 • Triplé gagnant aux championnats de France de Tai Chi - mars 2014
   
    http://www.anyda.fr/evenements/championnat-france-tcc-2014/